Bản Hùng Ca Do Phan Long Hien Gửi đến Hiển

Hãy chia sẻ video này lên Facebook cá nhân và tag (gắn thẻ) người nhận, kèm hashtag:

#BiaSaigon #VenhaanTet