Bản Hùng Ca Do Nhật Thành Gửi đến Quân

Hãy chia sẻ video này lên Facebook cá nhân và tag (gắn thẻ) người nhận, kèm hashtag:

#BiaSaigon #VenhaanTet