Bản Hùng Ca Do Bảo Thi Gửi đến Thúy

Hãy chia sẻ video này lên Facebook cá nhân và tag (gắn thẻ) người nhận, kèm hashtag:

#BiaSaigon #VenhaanTet