Bản Hùng Ca Do Thao Uyen Tran Gửi đến Phương

Hãy chia sẻ video này lên Facebook cá nhân và tag (gắn thẻ) người nhận, kèm hashtag:

#BiaSaigon #VenhaanTet